R3Risk Tespiti ve Analizi

Şirketimiz; grubumuzun sahip olduğu kapsamlı bilgi ve deneyimden de yararlanarak, riskin tanımlanmasına, analiz edilmesine, değerlendirilmesine, giderilmesine ve izlenmesine ilişkin tüm süreçlerde aktif ve etkin olarak “risk yönetimi danışmanlığı” yapmaktadır.

Çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması konusunda destek vererek; Sigortalılarımızın faaliyetlerinin sürekliliğinin ve kalitesinin artmasına yardımcı olmak amacındadır.